Τι είναι το ΠΛΑΣΜΑ

Το ιδιαίτερο χαρακτηριστικό του «κρύου πλάσματος» είναι ότι έχει θερμοκρασία δωματίου και δεν προκαλεί βλάβες σε ζωντανούς ιστούς. Συσκευές που είχαν δημιουργηθεί στο παρελθόν είχαν μεγάλο μέγεθος και παρήγαγαν ασταθείς πίδακες με θερμοκρασία τουλάχιστον μερικές δεκάδες βαθμούς Κελσίου. Το πλάσμα, μια μορφή ιονισμένου αερίου, αποτελείται από ελεύθερα ιόντα και ηλεκτρόνια. Πλάσμα δημιουργείται στη φύση σε βίαια φαινόμενα που «ξεγυμνώνουν» τα άτομα από τα ηλεκτρόνιά τους, για παράδειγμα γύρω από τις ηλεκτρικές εκκενώσεις των κεραυνών. Το πλάσμα έχει συνήθως θερμοκρασία χιλιάδων βαθμών Κελσίου λόγω της υψηλής ταχύτητας των ιόντων.

Όμως ο πίδακας που παράγουν οι συσκευές πλάσματος airblend διατηρείται σε θερμοκρασία δωματίου. Αυτό συμβαίνει γιατί τα βαριά ιόντα (οι ατομικοί πυρήνες) επιταχύνονται ελάχιστα, ενώ τα ηλεκτρόνια αποκτούν πολύ μεγάλες ενέργειες. Η θερμότητα των ηλεκτρονίων δεν γίνεται αντιληπτή λόγω της μηδαμινής τους μάζας. Το πλάσμα αποτελεί την πιο υψηλή ενεργειακή κατάσταση της ύλης και χαρακτηρίζεται από την ενέργεια και την πυκνότητα των ηλεκτρονίων. Χωρίζεται σε θερμό και ψυχρό πλάσμα (hot/cold plasma), ανάλογα τον τύπο της ηλεκτρικής αποφόρτισης. Το θερμό πλάσμα μπορεί να θανατώσει αμέσως οποιοδήποτε ζωντανό κύτταρο, εξαιτίας της εξαιρετικά υψηλής του θερμοκρασίας. Ωστόσο επειδή ελέγχεται δύσκολα, δεν είναι πρακτικό. Από την άλλη μεριά, η ανάπτυξη μερικώς ιονισμένου αερίου σε χαμηλή πίεση και θερμοκρασία (ψυχρό πλάσμα), οδήγησε σε χρήση σε διάφορες βιομηχανικές διεργασίες καθαρισμού και αποστείρωσης επιφανειών.

Η επεξεργασία και επικάλυψη επιφανειών με ψυχρό πλάσμα αποτελεί μία από τις πιο εντατικά εξεταζόμενες τεχνολογίες την τελευταία δεκαετία. Η αποστείρωση επιφανειών με ψυχρό πλάσμα βασίζεται στη χρήση ιονισμένων αερίων που έχουν παραχθεί σε θερμοκρασία δωματίου και ατμοσφαιρική πίεση, γι’ αυτό και παρουσιάζει ιδιαίτερο ενδιαφέρον καθώς δεν απαιτούνται ακραίες συνθήκες. Ένας από τους σημαντικότερους παράγοντες που επηρεάζουν την αποτελεσματικότητα της μεθόδου αποτελεί η αρχική συγκέντρωση των κυττάρων. Σύμφωνα με μελέτες ο ρυθμός μείωσης είναι αντιστρόφως ανάλογος με την αρχική συγκέντρωση των κυττάρων. Η επεξεργασία με ψυχρό πλάσμα παρέχει μία αποτελεσματική μέθοδο απενεργοποίησης πολλών διαφορετικών τύπων μικροοργανισμών όπως σπόρια, ιοί βακτήρια και μύκητες.